Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Vznik pracovněprávního vztahu, pracovní smlouvy a dohody bez chyb a omylů

Pracovní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Odborný program

Ekonomický růst a rozšiřování výroby zvyšuje požadavky podniků na pracovní síly. Současně roste počet zaměstnanců přijímaných do pracovněprávního vztahu. O to větší pozornost musí zaměstnavatelé věnovat kvalitě a obsahu písemností, které zakládají pracovní poměr nebo práci podle dohody o pracovní činnosti nebo provedení práce.

Jednou z forem právního jednání (právního úkonu) je pracovní smlouva, podle které vzniká nejčastější forma pracovněprávního vztahu- pracovní poměr. Seminář upozorní na nejčastější chyby a omyly v obsahu pracovní smlouvy a v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr a na jejich správné řešení.

Obsah semináře:

 • Oblast před vznikem pracovněprávního vztahu (výběrové řízení, zjišťování údajů o zaměstnanci, osobní dotazník)
 • Vliv občanského zákoníku (právní jednání, platnost a neplatnost, jednání, k němuž se nepřihlíží)
 • Povinnosti zaměstnavatele (vstupní a další lékařské prohlídky, informace o bezpečnostních předpisech, informační povinnost zaměstnavatele)
 • Příslib zaměstnání, platnost, důsledky, sankce
 • Adhezní (formulářová) smlouva, faktický pracovní poměr, konkludentní jednání a pracovní smlouva
 • Pracovní smlouva (forma, sjednání, podstatné a další náležitosti, sjednání mzdy, zkušební doba, termínovaný pracovní poměr, sjednání odvolatelnosti, dodatečné úpravy a doplňky, postavení vrcholových řídících zaměstnanců)
 • Novela zákoníku práce 2017 a pracovní smlouva (změny pracovní smlouvy, dočasné přidělení zaměstnance, agentury)
 • Vznik pracovního poměru jmenováním
 • Práce z domova – home office – důsledky novely zákoníku práce
 • Manažerská smlouva (forma, obsah, uplatnění občanského zákoníku)
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – změny podle novely zákoníku práce 2017 (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, rozsah a rozvrh pracovní doby, sjednání dovolené a překážek v práci, vyrovnávací období)
 • Povinnosti zaměstnavatele po skončení pracovního poměru (zápočtový list, posudek o pracovní činnosti, daně a odvody
 • Odpovědi na dotazy, diskuse

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit