Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy


Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
25.04.2018 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
25.04.2018 Myšlenkové mapy v manažerské praxi
26.04.2018 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
26.04.2018 Daňový režim zaměstnaneckých benefitů nejen v roce 2018
09.05.2018 MS Word - efektivně
10.05.2018 Ochrana životního prostředí a nový občanský zákoník
11.05.2018 Poskytování informací veřejnosti po účinnosti GDPR - vliv GDPR na registr smluv
14.05.2018 Souběhy, smlouva o výkonu funkce a odměňování manažerů
14.05.2018 Správné uzavírání smluv a dohod v pracovněprávních vztazích
14.05.2018 Ocenění podniku v praktických souvislostech - poznejte, co tvoří a ovlivňuje hodnotu podniku
14.05.2018 Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva
15.05.2018 Revoluce v ochraně osobních údajů aneb adaptace GDPR v podmínkách České republiky - jak jsme na tom?
15.05.2018 Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé
15.05.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona
16.05.2018 MS Excel - efektivně
16.05.2018 Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2017 a v roce 2018
16.05.2018 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
16.05.2018 Autorský zákon - aktuálně
17.05.2018 Akciová společnost pod drobnohledem
17.05.2018 Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců ve světle nové evropské regulace
17.05.2018 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
17.05.2018 Veřejná podpora v praktických příkladech
17.05.2018 Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů
17.05.2018 Věcný záměr nového civilního řádu soudního
18.05.2018 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
21.05.2018 Vybrané otázky medicínského práva
21.05.2018 Postavení zajištěného věřitele v insolvenčním řízení, zajištění u vylučovacích nároků a nároků z odpůrčího práva
21.05.2018 Opravy a technické zhodnocení hmotného nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
22.05.2018 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
22.05.2018 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
22.05.2018 Porušení rozpočtové kázně a rizika v praxi
23.05.2018 MS Excel - funkce
23.05.2018 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)
24.05.2018 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
24.05.2018 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
24.05.2018 Velká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování - první zkušenosti z aplikační praxe
24.05.2018 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
28.05.2018 Zákoník práce a pracovní právo prakticky
28.05.2018 DPH v roce 2018 ve vazbě na předpisy EU
28.05.2018 Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka
29.05.2018 Český pravopis: jistoty a novinky
29.05.2018 Zákon o majetku státu
29.05.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení
30.05.2018 Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
30.05.2018 Nájemní bydlení (prakticky zaměřený výklad právní úpravy nejen v občanském zákoníku)
30.05.2018 Myšlenkové mapy v manažerské praxi
31.05.2018 Pracovní právo v personální praxi
31.05.2018 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu ke květnu 2018
31.05.2018 Smlouvy ve stavebnictví a nové právo veřejných zakázek v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy (aktuální témata investorů a dodavatelů)
31.05.2018 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
01.06.2018 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
04.06.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
04.06.2018 Náhrada škody v podnikání
05.06.2018 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
05.06.2018 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
05.06.2018 Judikatura k obchodním korporacím za období 2017/2018
05.06.2018 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
06.06.2018 Služební vozidla a home office v praxi
06.06.2018 DPH v roce 2018
06.06.2018 MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
06.06.2018 Společné jmění manželů se zaměřením na vypořádání z hlediska nové právní úpravy a aktuální předpokládané rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR
07.06.2018 Směnka (blankosměnka) s důrazem na aktuální judikaturu
07.06.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady před nabytím účinnosti významné novely a s tím související změny procesů v aplikačním programu
07.06.2018 Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR ve vybraných oblastech věcných práv (zejména hmotněprávní souvislosti nové judikatury Nejvyššího soudu)
08.06.2018 Opravné prostředky ve správním řízení
11.06.2018 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
11.06.2018 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
12.06.2018 Pozvánka ke kulatému stolu - zadávání veřejných zakázek: co nás zajímá a na co se běžně (ne)ptáme?
12.06.2018 Zákon o státní službě
13.06.2018 Zákoník práce v roce 2018 ve znění dílčích novel
13.06.2018 MS Excel - analýza dat
13.06.2018 Nová právní úprava soutěžního práva: soukromé vymáhání nároků aneb co praktického (ne)přinesl nový zákon?
14.06.2018 Vše o místních poplatcích a zajištění, stanovení a zabezpečení jejich úhrady - včetně aktuálních vzorů vybraných rozhodnutí
14.06.2018 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
14.06.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
18.06.2018 Náhrada škody v podnikání
18.06.2018 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
19.06.2018 Úprava úředních písemností
20.06.2018 MS Excel - efektivně
20.06.2018 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
27.06.2018 Promlčení práva
27.06.2018 Projektové řízení s využitím myšlenkových map
22.08.2018 MS Excel - úvod do programování

Nalezeno celkem 83 seminářů na 6 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit