Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Správní a trestní právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
14.09.2017 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a nový zákon o některých přestupcích
14.09.2017 Rodinné právo v praxi matrik
14.09.2017 Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na další velkou novelu
18.09.2017 Aktuální problémy exekučního řízení
19.09.2017 Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela
19.09.2017 Veřejná prostranství
22.09.2017 Opatření obecné povahy
03.10.2017 Zákon o vodovodech a kanalizacích
03.10.2017 Velká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování
05.10.2017 A není to náhodou korupce? Aneb na co si musím dávat pozor, aby nebylo moje jednání označeno za korupční
06.10.2017 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
10.10.2017 Cenotvorba v oboru vodovodů a kanalizací
10.10.2017 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
12.10.2017 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení včetně novely správního řádu
12.10.2017 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
17.10.2017 Právo na informace podle zákona č. 123/1998 Sb. a podle zákona č. 106/1999 Sb., poskytování informací ze správních spisů, zneužití práva na informace (šikanózní žádosti)
17.10.2017 Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v roce 2016 a v roce 2017 v praxi
19.10.2017 Jak na kontrolu ve veřejné správě aneb kontrola od A do Z
19.10.2017 Ochrana osobních údajů a nový evropský právní rámec - GDPR
20.10.2017 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
24.10.2017 Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele stavebního zákona
24.10.2017 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
27.10.2017 Zákon o státní službě v praxi včetně novely
31.10.2017 Územní plánování po velké novele stavebního zákona
31.10.2017 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
02.11.2017 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - dvoudenní přípravný kurz
02.11.2017 Stavební zákon a předpisy související v aktuální judikatuře správních soudů
07.11.2017 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
07.11.2017 Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
09.11.2017 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni včetně novely správního řádu
09.11.2017 Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě
16.11.2017 Jméno a příjmení v matriční praxi
21.11.2017 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novelizaci v roce 2015 a 2017
23.11.2017 Dřeviny podle nového občanského zákoníku a zákona o ochraně přírody a krajiny
24.11.2017 Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě po novel
28.11.2017 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona
30.11.2017 Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
01.12.2017 Nařízení eIDAS - elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání v soukromé a veřejné sféře
05.12.2017 Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
05.12.2017 Občanské průkazy a cestovní doklady po významných novelách v roce 2016 a v roce 2017 v praxi
05.12.2017 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení
07.12.2017 Aktuální problémy exekučního řízení
07.12.2017 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě a dokumentace staveb včetně informací o velké novele stavebního zákona
07.12.2017 Zákon o majetku státu
08.12.2017 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
12.12.2017 Smlouva o dílo ve výstavbě
12.12.2017 Ochrana osobních údajů a nový evropský právní rámec - GDPR
12.12.2017 Velká novela stavebního zákona
14.12.2017 Procesní obrana při poskytování dotací - dotace jako přínos nebo problém?
14.12.2017 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
14.12.2017 Soudní přezkum ve věcech správního trestání Aktuální judikatura správních soudů
15.12.2017 Opravné prostředky ve správním řízení
19.12.2017 Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona s ohledem na další velkou novelu

Nalezeno celkem 53 seminářů na 4 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit