Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Akreditované vzdělávání

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
23.01.2018 Velká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování
24.01.2018 MS Excel - efektivně
30.01.2018 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
30.01.2018 Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela
08.02.2018 Územní plánování po velké novele stavebního zákona
15.02.2018 Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele
22.02.2018 Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele stavebního zákona
27.02.2018 Veřejná prostranství
08.03.2018 Právo na informace vs. ochrana osobních údajů a registr smluv s přihlédnutím k novému evropskému nařízení GDPR
08.03.2018 Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
13.03.2018 Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
13.03.2018 Přestupky na úseku životního prostředí - dopady zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnového zákona č. 183/2017 Sb.
16.03.2018 Zákon o kontrole (kontrolní řád)
20.03.2018 Velká novela stavebního zákona
22.03.2018 Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
27.03.2018 Vše o místních poplatcích a zajištění, stanovení a zabezpečení jejich úhrady - včetně aktuálních vzorů vybraných rozhodnutí
27.03.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
05.04.2018 Účastníci řízení před a po velké novele stavebního zákona
10.04.2018 Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novelizacích v roce 2017
12.04.2018 Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
12.04.2018 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku
12.04.2018 Dřeviny podle nového občanského zákoníku a zákona o ochraně přírody a krajiny včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018
12.04.2018 Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb
17.04.2018 Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
17.04.2018 Velká novela stavebního zákona
17.04.2018 Změny v právu na informace? - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
18.04.2018 Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
19.04.2018 Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územních samosprávných celků
24.04.2018 Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
24.04.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady před nabytím účinnosti významné novely a s tím související změny procesů v aplikačním programu
09.05.2018 MS Word - efektivně
10.05.2018 Ochrana životního prostředí a nový občanský zákoník
15.05.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona
16.05.2018 MS Excel - efektivně
22.05.2018 Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
22.05.2018 Porušení rozpočtové kázně a rizika v praxi
24.05.2018 Velká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování - první zkušenosti z aplikační praxe
29.05.2018 Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení
31.05.2018 Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
01.06.2018 Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
07.06.2018 Občanské průkazy a cestovní doklady před nabytím účinnosti významné novely a s tím související změny procesů v aplikačním programu
08.06.2018 Opravné prostředky ve správním řízení
14.06.2018 Vše o místních poplatcích a zajištění, stanovení a zabezpečení jejich úhrady - včetně aktuálních vzorů vybraných rozhodnutí
14.06.2018 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)

Nalezeno celkem 44 seminářů.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit