Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Obchodní a občanské právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
23.04.2018 Kupní smlouva v novém občanském zákoníku
24.04.2018 Insolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura včetně informací o projednávané novele (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)
25.04.2018 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
26.04.2018 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
14.05.2018 Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva
14.05.2018 Souběhy, smlouva o výkonu funkce a odměňování manažerů
16.05.2018 Autorský zákon - aktuálně
16.05.2018 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
17.05.2018 Veřejná podpora v praktických příkladech
17.05.2018 Akciová společnost pod drobnohledem
17.05.2018 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
17.05.2018 Věcný záměr nového civilního řádu soudního
21.05.2018 Vybrané otázky medicínského práva
21.05.2018 Postavení zajištěného věřitele v insolvenčním řízení, zajištění u vylučovacích nároků a nároků z odpůrčího práva
22.05.2018 Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
23.05.2018 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)
24.05.2018 Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
24.05.2018 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
28.05.2018 Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka
29.05.2018 Zákon o majetku státu
30.05.2018 Nájemní bydlení (prakticky zaměřený výklad právní úpravy nejen v občanském zákoníku)
31.05.2018 Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu ke květnu 2018
04.06.2018 Náhrada škody v podnikání
04.06.2018 Aktuální problémy exekučního řízení
05.06.2018 Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
05.06.2018 Judikatura k obchodním korporacím za období 2017/2018
05.06.2018 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
06.06.2018 Společné jmění manželů se zaměřením na vypořádání z hlediska nové právní úpravy a aktuální předpokládané rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR
07.06.2018 Směnka (blankosměnka) s důrazem na aktuální judikaturu
07.06.2018 Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR ve vybraných oblastech věcných práv (zejména hmotněprávní souvislosti nové judikatury Nejvyššího soudu)
11.06.2018 Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
11.06.2018 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
12.06.2018 Pozvánka ke kulatému stolu - zadávání veřejných zakázek: co nás zajímá a na co se běžně (ne)ptáme?
13.06.2018 Nová právní úprava soutěžního práva: soukromé vymáhání nároků aneb co praktického (ne)přinesl nový zákon?
14.06.2018 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
14.06.2018 Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
18.06.2018 Náhrada škody v podnikání
18.06.2018 Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
20.06.2018 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
27.06.2018 Promlčení práva

Nalezeno celkem 40 seminářů na 3 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit