Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Semináře, školení, kurzy

Obchodní a občanské právo

Zobrazit všechny
Termín Seminář Objednat
24.10.2017 Spory s cizím prvkem - (mezinárodní) příslušnost soudů podle nařízení Brusel I bis
24.10.2017 Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí
25.10.2017 O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
30.10.2017 Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva
31.10.2017 Smlouvy a software
01.11.2017 Insolvenční řízení po novele provedené zákonem č. 64/2017 Sb., účinným od 1. 7. 2017 a zákonem č. 291/2017 Sb., účinným od 1. 12. 2017 - aktuální výkladové problémy a judikatura (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování)
01.11.2017 Splnění dluhu, započtení pohledávky a odstoupení od smlouvy - průvodce nejčastějšími způsoby zániku závazku
02.11.2017 Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
02.11.2017 Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách
06.11.2017 Kupní smlouva v novém občanském zákoníku
07.11.2017 Akcie a podíly
08.11.2017 Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník)
08.11.2017 Právo stavby, věcná břemena a zástavní právo (podrobně a v souvislostech)
09.11.2017 Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku včetně první novely z roku 2017
09.11.2017 Nájem obecně, smlouva o nájmu bytu, její náležitosti, zánik nájmu bytu, vyklizení bytu, bytové náhrady, nová judikatura, služby spojené s bydlením
13.11.2017 Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
13.11.2017 Manželské majetkové právo v insolvenčních a exekučních souvislostech - ve světle posledních změn insolvenčního zákona - se zvláštním zaměřením na institut společného oddlužení manželů a na otázky předlužení společného jmění manželů
14.11.2017 Stanovy akciové společnosti
14.11.2017 Zadávání veřejných zakázek: předmět veřejné zakázky a předpokládaná hodnota, pravidla pro vylučování účastníků ze zadávacího řízení, mimořádně nízká nabídková cena + diskuse (volná témata)
15.11.2017 Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
20.11.2017 Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka
21.11.2017 Smlouvy příkazního typu
22.11.2017 Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
23.11.2017 Důsledky porušení smlouvy
23.11.2017 Věcná práva - aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ve vybraných oblastech věcných práv
24.11.2017 Splnění dluhu, započtení pohledávky a odstoupení od smlouvy - průvodce nejčastějšími způsoby zániku závazku
27.11.2017 Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
27.11.2017 Nadace, nadační fondy (a fondy svěřenské), spolky a ústavy soukromého práva První změny v právní úpravě, zkušenosti, interpretační problémy a soudní rozhodnutí
28.11.2017 Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
28.11.2017 Zadávání veřejných zakázek: horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo režim zadávání veřejných zakázek, zadávací řízení a jednotlivé kroky zadavatele, námitky a řízení o nich + diskuse (volná témata)
29.11.2017 Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)
30.11.2017 Kapitálové obchodní společnosti - čtyři roky poté
30.11.2017 Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
30.11.2017 Veřejná podpora - sporné otázky při aplikaci pravidel
04.12.2017 Vybrané otázky medicínského práva
05.12.2017 Zadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, kvalifikace v nadlimitním a podlimitním režimu, řízení před ÚOHS + diskuse (volná témata)
06.12.2017 Insolvenční řízení po novele provedené zákonem č. 64/2017 Sb., účinným od 1. 7. 2017 a zákonem č. 291/2017 Sb., účinným od 1. 12. 2017 - aktuální výkladové problémy a judikatura (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)
06.12.2017 Nájemní bydlení (prakticky zaměřený výklad právní úpravy nejen v občanském zákoníku)
06.12.2017 Civilní proces - základní instituty občanského soudního řízení a jejich výklad v soudní praxi
07.12.2017 Zákon o majetku státu
07.12.2017 Aktuální problémy exekučního řízení
08.12.2017 Pravidlo čtyř očí - význam, možnosti, limity a důsledky jeho porušení (aktuální otázky zastupování korporací)
11.12.2017 MIFID 2: směrnice o trzích finančních nástrojů - poslední zprávy o stavu světa v nové regulaci
12.12.2017 Smlouva o dílo ve výstavbě
12.12.2017 Náhrada škody v podnikání
13.12.2017 Stavby, pozemky a nemovitosti v praxi a v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu
13.12.2017 Věcná práva aktuálně - držba a její ochrana, nabývání a ochrana vlastnictví, imise z úředně povoleného zařízení, stavební činnost na pozemku, věcná břemena
13.12.2017 Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
14.12.2017 Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
14.12.2017 Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
18.12.2017 Promlčení práva
29.01.2018 Co a jak (ne)lze upravit ve stanovách akciové společnosti (aneb dispozitivita a kogentnost úpravy akciové společnosti)

Nalezeno celkem 52 seminářů na 4 stranách.

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit