Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Právní aspekty integrace ve vzdělávání

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
25.10.2018
10.00 - cca 15.00
    —
18401

budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín byl zrušen

Lektor/lektoři

Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D.

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustřeďuje se na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy, vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, publikuje v oblasti antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje se vzdělávání pedagogů a ředitelů škol.

Cena

Vložné: 2390 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program


Cílem semináře je osvětlení právního rámce integrace, resp. inkluze ve vzdělávání. Na semináři budou představeny hlavní s tématem související předpisy, tedy kromě školského zákona zejména navazující vyhlášky a jejich novely. Seminář vyvrátí mýty, které jsou často v médiích s problematikou integrace spojovány. Představen bude nikoli pedagogicko – sociální pohled, ale pohled právní. Pozornost bude věnována hlavním podpůrným opatřením, zejména právní pozici asistenta pedagoga.

Účelem semináře není posuzování vhodnosti či nevhodnosti integrace ve vzdělávání, ale srozumitelné přiblížení problematiky z pohledu právního postupu škol a dalších hlavních aktérů, včetně práv studentů a zákonných zástupců žáků a studentů.

Cílovou skupinou, pro kterou je seminář určen, nejsou jen ředitelé a ředitelky základních škol, ale také škol mateřských, středních, vyšších odborných. Seminář je dále určen pracovníkům územních samospráv zabývajícím se oblastí školství, inspektorům nebo dalším pracovníkům České školní inspekce, pedagogům a asistentům pedagoga, jakož i pracovníkům organizací, které působí v oblasti školství.

Odborný program semináře:

  • Základní instituty zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
  • Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními potřebami (č. 27/2016 Sb.)
  • Postavení poradenských zařízení
  • Práva a povinnosti škol a žáků/zákonných zástupců
  • Možnosti zařazení do speciálního školství
  • Nárok na podpůrná opatření a jejich změny
  • Právní pozice asistenta pedagoga, jeho povinnosti a práva
  • Diskuze, otázky.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit