Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nájemní bydlení (prakticky zaměřený výklad právní úpravy nejen v občanském zákoníku)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
30.05.2018
9.00 - cca 16.30
    —
18139

budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín byl zrušen

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog a člen Legislativní rady vlády

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 110 Kč/osobu   (cena včetně 15% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Komu je seminář určen?

Advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, představitelům obcí a krajů, soukromým pronajímatelům bytů, nájemníkům a dalším zájemcům, kteří se ve své praxi střetávají s problematikou nájemního bydlení.

Jak je výklad postaven?

Výklad se soustředí na podrobný rozbor pravidel, která je nutno znát při uzavírání nájemní smlouvy k bytu, při trvání nájemního práva a při jeho skončení. Tato pravidla jsou představena na praktických příkladech. Právní úprava nájemní smlouvy prošla v novém občanském zákoníku zřejmě tou největší změnou ze všech smluvních typů. Konkrétně u nájmu bytu se to projevuje nejen zcela jiným pojetím ochrany nájemce, ale též podstatnou změnou či zrušením celé řady institutů. Při výkladu bude zohledněna dosavadní i nová judikatura. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Odborný program semináře

 • podstata nájmu bytu a domu (vztah ke stavebnímu právu)
 • ochrana nájemce bytu
 • vliv přechodných ustanovení na nájemní vztahy z let před účinností NOZ
 • podstatné náležitosti nájemní smlouvy (co je dobré ujednat ve smlouvě a co tam nesmí být ujednáno)
 • účinky zápisu nájmu do katastru nemovitostí (komu se to vyplatí)
 • práva a povinnosti pronajímatele a nájemce (kauce, podnikání v bytě apod.)
 • stavební úpravy v bytě a nový institut dočasného vyklizení bytu
 • problematika přijímání nových členů do domácnosti a podnájem bytu
 • určování výše nájemného a možnosti jeho změny
 • pravidla pro přechod nájmu bytu (včetně nových pravidel dědění nájmu)
 • skončení nájmu bytu výpovědí (s důrazem na nové výpovědní důvody a problematiku neplacení nájemného)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit