Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog a člen Legislativní rady vlády

Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D.

hlavní zpracovatel nového zákona o obchodních korporacích, člen Legislativní rady vlády, výzkumný pracovník Ústavu státu a práva AV, of counsel PRK Partners

Odborný program

Komu je seminář určen?

Advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, členům statutárních orgánů obchodních korporací, živnostníkům, představitelům státních organizací, obcí a krajů, úředníkům a dalším zájemcům, kteří ve své praxi uzavírají smlouvy.

Jak je výklad postaven?

Výklad se soustředí na problematiku kontraktačního procesu z hlediska nového občanského zákoníku. Ten přinesl řadu liberálních pravidel, které mohou strany při uzavírání smluv využít, mohou však znamenat i pasti, do nichž se lze snadno chytit. Lektoři upozorní na zásadní změny, ukáží, jak se lze pastím vyhnout, ukáží, co je dobré ve smlouvě ujednat, aby si strana vylepšila svoji smluvní pozici. Zmíněna bude též aktuální judikatura a judikatura nadále použitelná s předchozího období. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Odborný program semináře

 • Jaká práva a povinnosti mají strany před uzavřením smlouvy?
  • mohu při vyjednávání smlouvy sledovat jen svůj vlastní zájem?
  • musím dávat pozor na e-mailovou komunikaci zaměstnanců?
  • co všechno musím druhé straně sdělit?
  • je druhá strana povinná zjišťovat si nějaké informace sama?
  • co se stane, když některé podstatné informace zamlčím?
  • mohu kdykoliv ukončit vyjednávání smlouvy?
  • jak mohu zajistit svoji pozici při vyjednávání smlouvy?
 • Kdy vzniká smlouva? Od kdy jsem zavázán chovat se podle smlouvy?
  • co vše je nabídkou na uzavření smlouvy – jakou povahu má reklama, letáky?
  • musí být přijetí smlouvy obsahově absolutně totožné s nabídkou?
  • ve kterých případech vstupuje do uzavírání smlouvy soud?
  • může mít smlouva zpětné účinky?
  • jak se uzavírá smlouva na internetu?
  • jak správně používat obchodní podmínky?
  • co se změnilo v regulaci smlouvy o smlouvě budoucí?
 • Jak je při uzavírání smlouvy chráněna slabší strana?
  • koho právo považuje za slabšího, je slabší stranou i podnikatel?
  • jaký následek mají nečitelné nebo nesrozumitelné doložky?
  • jak má podnikatel postupovat, aby se slabší stranou uzavřel nenapadnutelnou smlouvu?
 • Kdy musí mít smlouva písemnou formu?
  • kdy zákon stanoví povinnost písemné formy a jaké jsou následky, když to nedodržím?
  • opravdu mohu písemnou smlouvu měnit jen písemně?
  • když uzavřu smlouvu přes e-mail, je to písemně?
  • co je to potvrzovací dopis?
 • Co jsme si to vlastně ujednali?
  • co všechno si ve smlouvě mohu ujednat, kde jsou hranice smluvní svobody?
  • vyplatí se opisovat do smlouvy ustanovení zákona?
  • jaká jsou pravidla pro výklad smluvních ujednání?
 • Jaké vady vedou k neplatnosti smlouvy?
  • jaké jsou případy neurčitých a nesrozumitelných ujednání a co je to zdánlivost?
  • kdy soud přihlédne k neplatnosti z úřední povinnosti?
  • vede každé porušení zákona k neplatnosti smlouvy?
  • uzavřel jsem smlouvu v omylu, co mám dělat?
  • může být neplatnou jen část smlouvy?
  • jak mohu využít salvátorské klauzule?
  • mohu se vzdát práva namítnout neplatnost smlouvy?
 • Mám ve smlouvě řešit možné budoucí porušení smlouvy druhou stranou?
  • k čemu vede prodlení dlužníka nebo věřitele?
  • mohu si sjednat výši úroků z prodlení?
  • jaká mám práva, když mi druhá strana plní vadně?
  • jak lze limitovat náhradu škody a jaký je vztah náhrady škody a smluvní pokuty?
 • Kdy mohu od smlouvy odstoupit?
  • lze odstoupit od jakékoli smlouvy?
  • jaké důvody stanoví zákoník pro odstoupení od smlouvy?
  • co se považuje za podstatné a za nepodstatné porušení smlouvy?
  • lze uzavřít smlouvu na 70 let (pravidlo o šněrovacích smlouvách)?
  • jaký vliv má odstoupení od smlouvy na smluvní pokutu?
 • Na co pamatovat v závěrečných ustanoveních smlouvy?
  • která dispozitivní pravidla je dobré ve smlouvě vyloučit nebo změnit (postoupení pohledávky, započtení, promlčení apod.)?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit