Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákon o státní službě v praxi včetně novely

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy, spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě

Odborný program

Účelem semináře je seznámit jeho účastníky s právní úpravou státní služby, jejími základními charakteristikami a praktickými problémy, které vyvstaly za dobu účinnosti zákona. Zákon o státní službě nabyl účinnosti 1. ledna 2015, v plném rozsahu se začal postupně uplatňovat v průběhu druhé poloviny roku 2015, kdy se uskutečnil přechod dosavadních zaměstnanců státu, na které se tento zákon vztahuje, z pracovního do služebního poměru.

Výklad se zaměří na rozsah působnosti zákona, tzn. na jaké osoby a jimi vykonávané činnosti a na jaké instituce (zejm. správní úřady) se zákon vztahuje, na organizaci státní služby, na právní úpravu služebního poměru, zejména výběrové řízení a jmenování do služebního poměru, obsah služebního poměru a jeho změny a zánik služebního poměru, práva a povinnosti státních zaměstnanců, včetně kárné odpovědnosti a správní řízení ve věcech služební poměru.

Pozornost bude věnována rovněž změnám, které přinesla letošní více než devadesátibodová novela tohoto zákona, jakož i další menší novela přijatá v návaznosti na zákon o zahraniční službě.

Program semináře:

  • Rozsah působnosti zákona
  • Služební poměr a jeho povaha, vznik, změny a zánik
  • Správní řízení ve věcech služební poměru, včetně výběrového řízení
  • Práva a povinnosti státních zaměstnanců
  • Kárná odpovědnost a kárné řízení
  • Organizace státní služby, služební orgány a služební předpisy
  • Novela zákona o státní službě
  • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit