Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2017 a novinky od roku 2018

Daně, účetnictví (konzultační seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Vlastimil Bachor

dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Odborný program

Odborný program semináře:

ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY - výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře a na případné změny od roku 2018.

Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • zrušení specifických pravidel pro správu DPH ve společnosti,
 • změny pravidel pro vznik povinnosti přiznat daň a přiznat plnění,
 • sazby daně a změny v roce 2016 a 2017,
 • uplatňování nároku na odpočet daně a změny v roce 2017,
 • režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění a jeho rozšíření v roce 2017,
 • správu DPH v tuzemsku a změny v roce 2017 (vymezení nespolehlivé osoby, rozšíření ručení příjemce zdanitelného plnění),
 • podáváním kontrolních hlášení v roce 2017 a výhled na rok 2018.

ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB – obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (nejen obchodních společností a družstev) pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2017 a informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2018, a to zejména:

 • Vybrané problémy při zjištění základu daně z příjmů u pohledávek, zdanění bezúplatných příjmů, distribuci vybraných složek vlastního kapitálu, u majetku a zaměstnaneckých benefitů
 • Novely ZDP a ZoR účinné zejména od zdaňovacího období započatého v roce 2017 a 2018
  • A) dílčí schválené novely ZDP a ZoR k zákonu o 
   – elektronické evidenci tržeb
   – regulaci poskytovatelů spotřebitelských úvěrů
   – zvýšení podpory produktů na stáří
   – hazardních hrách
  • B) Změny ZDP a ZoR v rámci schváleného „daňového balíčku“, zejména
   – úpravy u veřejně prospěšných poplatníků, svěřenských fondů, rodinných fundací a společenství vlastníků jednotek – mj. obce, kraje a svěřenské fondy také v postavení mateřských společností při výplatě dividend
   – zpřesnění pravidel pro finanční leasing
   – narovnání podmínek nákladů na dopravu
   – nepeněžní vklad s doplatkem
   – odpisování technického zhodnocení provedeného ekonomickým uživatelem hmotného majetku /rozšíření na podnájemce, cese nájemní smlouvy/
   – nastavení doby odpisování nehmotného majetku jako minimální
   – vyřazení původní výstavby v rámci nové výstavby – odklon od vazby na účetnictví
   – daňové odpisování spoluvlastnických podílů na hmotném majetku
   – zpřesnění režimu zálohy na výplatu podílu na zisku

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE - výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2017, změnám v účetnictví od roku 2016 (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2017 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • velkou novelu zákona o účetnictví s účinností od 1. 1. 2016 (nové kategorizace účetních jednotek, nové kategorizace konsolidačních skupin, nové definování a stanovení účetních povinností, změny v účetní závěrce apod.),
 • změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech platné pro rok 2017 a od roku 2018,
 • případné změny v účetních předpisech za rok 2017 a pro rok 2018,
 • vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
 • další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě.

Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit