Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Čermák

v minulosti ředitel úseku veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, je nyní aktivním zadavatelem veřejných zakázek na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT v Praze. Působí také jako auditor, zadavatel a poradce pro otázky zadávacích řízení v poradenské společnosti, podílí se dále jako poradce pro zadávání veřejných zakázek s obzvláště složitými předměty plnění pro ministerstva a ústřední orgány státní správy. Vede semináře pro aktivní zadavatele veřejných zakázek na Právnické fakultě v Brně, pro uvedenou fakultu rovněž přednáší problematiku veřejných zakázek. Je aktivním zadavatelem a podporovatelem elektronického zadávání.

Odborný program

Charakteristika semináře: Zatímco pozornost veřejnosti je upřena většinou na soutěž o veřejnou zakázku (zadávací řízení) a její průběh, kvalita smlouvy veřejné zakázky zůstává mnohdy v ústraní pozornosti veřejnosti, byť je smlouva uzavřená mezi zadavatelem a dodavatelem celým smyslem zadávacího řízení a zadavatel musí se smlouvou „žít“ i po ukončení soutěže o veřejnou zakázku. Účastníci semináře si osvojí praktickou formou základní dovednosti při uzavírání dobrých smluv na veřejné zakázky, naučí se identifikovat riziková místa smlouvy na veřejné zakázky, řešit nejčastější problémy ze smluvního vztahu na veřejnou zakázku vzniklé a účinně jim předcházet – veškerý obsah semináře bude doprovázen příklady z bohaté zadávací praxe lektora a je očekávána bohatá diskuse s účastníky semináře.

Program:

 • Před a pokontraktační fáze veřejné zakázky.
 • Řízení s jednáním a bez jednání jako hlavní východiska tvorby smlouvy.
 • Vztah smlouvy a zadávací dokumentace (zejm. závaznost požadavků zadávací dokumentace a jejich vymáhání na vybraném dodavateli) – nejčastější problémy a jejich řešení.
 • Vhodné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky ve smlouvě v souladu se zákonem.
 • Specifika smluv na VZ na dodávky, služby – jaký druh smlouvy zvolit a co by nemělo ve smlouvě chybět.
 • Podstatná a nepodstatná změna smlouvy (národní a evropská judikatura, rozhodovací praxe, nejčastější situace a jejich řešení) – změny smlouvy dle zákona o zadávání veřejných zakázek (ust. § 222 a § 100 ZZVZ); vícedodávky, „vícepráce a méněpráce“ – nová pravidla.
 • Specifika smluvních vztahů veřejných zakázek na stavební práce vč. „dodatečných stavebních prací“ – nejčastější problémy a jejich řešení.
 • Doba dodání/plnění předmětu smlouvy – vhodné zasmluvnění, fixní termíny a jejich úskalí; doba dodání a „končící projekt“.
 • Záruky a záruční doby.
 • Údržba, servis a mimozáruční údržba a servis – možnosti řešení, nejčastější problémy a jejich řešení.
 • Smluvní sankce – jejich vhodné nastavení, nejčastější problémy a jejich možná řešení.
 • Ostatní smluvní ujednání – co všechno lze dát do smlouvy do závěrečných ustanovení, aneb „nadbytečné občas škodí“.
 • Ukončování nevhodného (resp. historického) smluvního vztahu a možnosti jeho nahrazení.
 • Zákaz plnění smlouvy uložený ze strany orgánu dozoru – specifika řízení o uložení zákazu, důsledky.
 • Uveřejňovací povinnost – dle ZZVZ a registru, co všechno lze a nelze ve smlouvě „utajit“, možné sankce za nedodržení uveřejňovací povinnosti.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit