Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy, nové předpisy

Pracovní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Odborný program

Zákoník práce plní ochrannou funkci ve vztahu k zaměstnancům. Patří do ní oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BHP). Zákonná ustanovení, která jsou do ní zařazena, vytvářejí legislativní podmínky k zabránění poškození zdraví. V poslední době řada novel zákonů a dalších předpisů oblast BHP a pracovních úrazů zásadně změnila a aktualizovala. Účelem semináře je informovat o těchto novinkách management, bezpečnostní techniky, mzdové účetní, personalisty a další zaměstnance, kteří se touto problematikou na pracovištích zabývají.

Obsah semináře:

 • Přehled nových a aktualizovaných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Novela zákoníku práce 2017 k BHP
 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se stanoví další požadavky na BHP, včetně podmínek mimo pracoviště
 • Povinnosti zaměstnavatelů v BHP – seznámení s bezpečnostními předpisy, školení zaměstnanců, kontrola na pracovišti, dodržování zákazu kouření
 • Ustanovení bezpečnostního technika, působnost, oprávnění
 • Zápočet bezpečnostních přestávek do pracovní doby – nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
 • Pracovně lékařská péče – povinná smlouva s lékařem, lékařské prohlídky, posudky, zákon č. 373/2011 Sb. o pracovně lékařské péči
 • Poskytování ochranných pracovních prostředků – povinnost vydat seznam
 • Oprávnění odborů v BHP
 • Nový zákon proti alkoholu a jiným toxikomániím
 • Pojem pracovního úrazu a nemoci z povolání, netypické úrazy (infarkt, bolesti zad apod.)
 • Přímá souvislost s prací, nutné úkony
 • Záznam o úraze, evidence úrazů
 • Náhrada škody za pracovní úrazy, posuzování bolestného a společenského uplatnění – úprava podle občanského zákoníku
 • Úrazy na pracovní cestě a na cestě do zaměstnání, při stravování
 • Úrazy při práci z domova (home office) – novela zákoníku práce 2017
 • Stres na pracovišti (novela zákoníku práce) – důsledky, odškodnění,
 • Kontrola a sankce za nedodržování předpisů – novela zákona o inspekci práce
 • Odpovědi na dotazy, připomínky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit