Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Novelizovaný zákoník práce v roce 2017 z pohledu mzdové účetní

Pracovní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
23.10.2017
9.00 - cca 14.30
    —
17411

budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Cena

Vložné: 2390 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Novela zákoníku práce zasahuje do nejčastěji využívaných oblastí pracovního práva. S tím bude spojena řada nových povinností pro mzdové účetní, neboť změny se dotknou problematiky, kterou účetní zpracovávají. Účelem semináře je informovat a podat výkladová stanoviska k jednotlivým změnám a napomoci při řešení problémů s tím spojených. Seminář je určen i pro začínající mzdové účetní. Dotazy budou řešeny i v průběhu semináře. Účastníci obdrží písemný přehled nejdůležitějších změn s výkladem.

Odborný program:

 • Legislativní aktuality z pracovněprávní oblasti ke dni konání semináře
 • Uplatnění zásady co není zakázáno je dovoleno – charakteristika nároků, které mohou být sjednány v pracovním poměru, zařazení těchto výdajů do nákladů zaměstnavatele
 • Právní jednání a zastupování zaměstnavatele mzdovou účetní a vedoucím zaměstnancem, překročení plné moci a pověření
 • Uplatnění občanského zákoníku, subsidiarita (podpůrnost), výčet a charakteristika ustanovení, výklad nových pojmů
 • Právní jednání (právní úkony), platnost, neplatnost
 • Právní jednání, k němuž se nepřihlíží
 • Adhezní způsob uzavírání smluv a dohod
 • Souběh funkcí statutárního orgánu podle zákona o obchodních korporacích a zákoníku práce
 • Vyřizování soukromých záležitostí na pracovišti, ochrana zaměstnanců před šikanou a stresem v novele ZP
 • Změny v mzdově právní problematice:
  • Průměrný výdělek
  • Náhrada mzdy při převedení na jinou práci a při překážkách v práci
  • Změny ve výpočtu dovolené, její krácení
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Příplatky ke mzdě a platu
 • Skončení pracovního poměru (nová judikatura, sociální plán)
 • Zvláštní pracovní režimy
 • Nová úprava rozvrhu pracovní doby
 • Změny v dalších pracovněprávních předpisech:
  • Zákon o inspekci práce (nové definice přestupků a správních deliktů, kontrola na pracovišti, mzdová rovnost, sankce a pokuty)
  • Zákon o nemocenském pojištění (převedení na jinou práci, vyšší nemocenské dávky, otcovská dovolená)
 • Diskuse, odpovědi na dotazy

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit