Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Novela zákoníku práce 2017 ve vztahu k zákonu o úřednících ÚSC

Pracovní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
20.11.2017
9.00 - cca 14.30
    —
17413

budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Cena

Vložné: 2390 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Novela zákoníku práce v roce 2017 je koncepčního charakteru. Dotýká se základních oblastí pracovněprávních vztahů, jako je např. dovolené, pracovní doby, povinností zaměstnavatelů apod., a to i u úředníků územně samosprávných celků. Seminář se bude zabývat právě těmito otázkami. Na semináři bude probrána novela ZP a dalších pracovněprávních předpisů v návaznosti na zákon o úřednících územních samosprávných celků, neboť všechny změny se týkají také úředníků ÚSC. Účastníci obdrží písemný přehled nejdůležitějších změn s výkladem.

Obsah semináře:

 • Legislativní aktuality z pracovněprávní oblasti ke dni konání semináře
 • Srovnání novely ZP se zákonem o úřednících územních samosprávných celků (změny) – zákon č. 312/2002 Sb.
 • Změny v občanském zákoníku, jejich vliv na pracovněprávní vztahy (dohoda o srážkách ze mzdy, pracovněprávní způsobilost, skončení pracovněprávního vztahu nezletilce)
 • Zásadní změny v zákoníku práce v oblastech:
  • Dovolená (výpočet podle hodin, poměrná část, převedení a krácení dovolené, dovolená v dohodě o pracovní činnosti)
  • Pracovní doba (rozvrh pracovní doby, zvláštní režimy pracovní doby, konto pracovní doby, odpočinek po pracovní cestě)
  • Nové postavení vedoucích zaměstnanců (vrcholový řídící zaměstnanec, sjednání odvolatelnosti, rozvrh pracovní doby)
  • Změny v dohodách o práci
  • Překážky v práci, pracovní volno
  • Práce z domova (rozvrh pracovní doby, překážky v práci, zajištění bezpečnosti práce)
  • Šikana, stres a diskriminace na pracovišti (nové povinnosti zaměstnavatelů)
  • Vztah odborů a managementu (pluralita odborů)
  • Skončení pracovního poměru (sociální plán)
  • Změny v zjišťování průměrného výdělku
  • Změny v doručování písemností
 • Změny v dalších pracovněprávních předpisech:
  • Zákon o inspekci práce (nové definice přestupků a správních deliktů, kontrola na pracovišti, mzdová rovnost, sankce a pokuty)
  • Zákon o zaměstnanosti – povinnosti zaměstnavatelů
  • Protikuřácký zákon – kouření na pracovišti
 • Diskuse, odpovědi na dotazy

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit