Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Veřejná podpora - aplikace blokové výjimky v praxi

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Michael Kincl

Veřejné podpoře se věnuje od roku 2000, kdy začal pracovat jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době je asistentem předsedy senátu Nejvyššího soudu ČR. Autor řady odborných článků a několika monografií zaměřených na problematiku veřejné podpory. Zpracovává odborné expertízy a vykonává metodické poradenství v oblasti veřejné podpory. Působil v České asociace pro soutěžní právo.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Seminář bude zaměřen na praktickou aplikaci nařízení EK č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (GBER). Seminář je určen vedoucím představitelům územních samospráv, pracovníkům a představitelům organizačních složek státu, příspěvkových organizací, referentům majetkových odborů, představitelům společností pod kontrolou státu a územních samospráv, zaměstnancům a dalším osobám odpovědným za regionální rozvoj a podpory podnikatelů, zaměstnancům odpovědným za podporu sportu a cestovního ruchu, zaměstnancům odpovědným za problematiku Strukturálních fondů, interním auditorům a pracovníkům kontroly, podnikatelům, právníkům, advokátům, ekonomům, všem co rozhodují o vynakládání veřejných zdrojů, příjemcům těchto zdrojů a dalším zájemcům o tuto oblast.

Obsah semináře:

 • Vymezení oblastí, na které se GBER použije. Změny GBER a rozšíření působnosti.
 • Vztah k GBER a ostatní předpisů v oblasti veřejné podpory. Demonstrace na vybraných příkladech.
 • Obecné podmínky pro aplikaci GBER:
  • notifikační stropy (vymezení, význam, dopad na poskytování veřejné podpory)
  • motivační účinek (rozbor, význam)
  • inkasní příkaz (vymezení, význam v oblasti veřejné podpory)
  • transparentní formy veřejné podpory
  • intenzita veřejné podpory, způsobilé náklady
  • problematika kumulace veřejné podpory
  • administrativní povinnosti související s aplikací GBER (povinnost transparentnosti apod.)
  • kontrola plnění povinností vyplývajících z GBER atd.
 • Aplikace GBER ve vybraných oblastech:
  • veřejné financování infrastruktury
  • veřejné financování kultury
  • veřejné financování sportovní infrastruktury
  • veřejné financování vzdělávání
  • veřejné financování investic
  • podpora malých a středních podniků
  • veřejné financování letišť a přístavů

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit