Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a spory vzešlé z popěrného práva - druhá fáze insolvenčního řízení ve světle posledních změn insolvenčního zákona

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu Nejvyššího soudu, hlavní zpracovatel velké systémové novely insolvenčního zákona

Odborný program

Program přednášky (tematické okruhy):

 • Členění pohledávek v českém úpadkovém právu.
  • Vylučovací nároky.
  • Pohledávky, které se uspokojují v rámci insolvenčního řízení.
  • Pohledávky, které se (podle své povahy) uspokojují v rámci insolvenčního řízení omezeně.
  • Pohledávky, které se v insolvenčním řízení neuspokojují.
  • Pořadí pohledávek.
 • Možnost vedení nalézacích sporů a exekučních řízení ohledně pohledávek věřitelů proti dlužníku v průběhu insolvenčního řízení.
 • Pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízení. Jiné pohledávky, které se v insolvenčním řízení neuspokojují.
 • Pohledávky, které se neuplatňují přihláškou.
  • Pohledávky za majetkovou podstatou. Členění. Charakteristika. Způsob uplatnění.
  • Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Členění. Charakteristika. Způsob uplatnění.
 • Pohledávky, které se uplatňují přihláškou.
  • Pohledávky, které se podle své povahy považují za přihlášené.
  • Pohledávky, které se přihlašují.
  • Podřízené pohledávky.
  • Zajištěné pohledávky.
 • Přihláška pohledávky.
  • Náležitosti přihlášky a jejich příloh. Odstraňování vad přihlášky. Podmínky řízení o přihlášce.
  • Změny v osobě přihlašovatele. Změny přihlášky a její zpětvzetí.
  • Včasnost přihlášky. Spory o včasnost přihlášky.
  • Přihlášky pohledávek náležejících více věřitelům. Spory o vlastnictví pohledávky.
  • Splatnost přihlašovaných pohledávek.
  • Přihlašování pohledávek vázaných na podmínku.
  • Postavení dlužníkových spoludlužníků a osob zajišťujících pohledávky vůči dlužníku.
 • Popěrné právo
  • Popěrné právo dlužníka
  • Popěrné právo insolvenčního správce
  • Popěrné právo věřitele
  • Podoba popěrného úkonu
  • Vyrozumění o popření
 • Přezkum pohledávek
  • Přezkumné jednání.
  • Přezkum pohledávek při oddlužení
 • Odporové spory
  • Zahájení a vedení odporového sporu. Podmínky řízení.
     – 1. Pravomoc českých soudů u odporových sporů se zahraničním prvkem.
     – 2. Účastenství v odporových sporech.
     – 3. Místní příslušnost soudu.
     – 4. Věcná příslušnost soudu.
     – 5. Poplatková povinnost.
     – 6. Jistota na náklady odporového sporu.
     – 7. Žalobní návrhy v odpůrčích sporech (podoba rozsudečných výroků).
     – Spory o pravost pohledávky.
     – Spory o výši pohledávky.
     – Spory o pořadí pohledávky.
     – 8. Typová žalobní tvrzení. Břemeno tvrzení.
     – 9. Typové dokazování. Důkazní břemeno.
     – 10. Důsledky pravomocně skončeného odporového sporu. Vzájemné nároky.
     – 11. Vedení odporových sporů po skončení insolvenčního řízení.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit