Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Kompletní průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog a člen Legislativní rady vlády

Odborný program

Komu je seminář určen?

Advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, členům statutárních orgánů obchodních korporací, živnostníkům, představitelům státních organizací, obcí a krajů, úředníkům, zaměstnancům pojišťoven a dalším zájemcům, kteří se ve své praxi střetávají s problematikou náhrady újmy.

Jak je výklad postaven?

Výklad se soustředí na představení všech skutkových podstat náhrady škody a nemajetkové újmy, které jsou upraveny v občanském zákoníku. Zdůrazněny jsou změny, které jsou podstatné z hlediska nového zákoníku, včetně upozornění, jaké mají dopady do praxe a jak ovlivňují použitelnost dosavadních závěrů judikatury.

Sluší se připomenout, že náhrada škody i nemajetkové újmy je v novém občanském zákoníku upravena koncepčně jiným způsobem, než tomu bylo doposud. Lze mluvit o zásadních změnách. Jiná pravidla jsou nastavena pro náhradu škody způsobené porušením zákona (zásah do absolutního práva, porušení ochranné normy) a jiná při porušení smlouvy. Při výkladu se upozorňuje na aktuální judikaturu. V průběhu i na konci semináře je poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Odborný program semináře

  • co je to újma, co škoda a co nemajetková újma
  • jaké předpoklady musejí být splněny, aby byl někdo povinen nahradit jinému škodu nebo nemajetkovou újmu
  • jak se změnila prevenční povinnost
  • jak se hradí škoda při zásahu do absolutních práv
  • co je to čistá ekonomická škoda
  • jak se hradí škoda při porušení ochranného účelu normy
  • jak se hradí škoda při porušení smlouvy
  • rozbor zvláštních skutkových podstat (např. škoda způsobená provozní činností, škoda způsobená provozem dopravního prostředku, škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi, škoda způsobená informací nebo radou, škoda způsobená zvířetem atd.)
  • způsob a rozsah náhrady škody i nemajetkové újmy (s důrazem na náhradu újmy při ublížení na zdraví)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit