Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog a člen Legislativní rady vlády

Odborný program

Komu je seminář určen?

Advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, členům statutárních orgánů obchodních korporací, živnostníkům, představitelům státních organizací, obcí a krajů, úředníkům a dalším zájemcům, kteří ve své praxi vstupují do věřitelsko-dlužnických vztahů.

Jak je výklad postaven?

Při výkladu je kladena pozornost na ty instituty soukromého práva, které se přímo dotýkají postavení a ochrany věřitele. V první polovině semináře se účastníci dozvědí, jak je regulováno poskytování finančních služeb, jaké je postavení věřitele vůči dědicům či manželům se SJM, nebo o regulaci promlčení. Druhá polovina je věnována problematice zajištění a utvrzení dluhů. Seminář je tak koncipován průřezově, aby si účastníci osvojili nejen jednotlivá pravidla, ale i souvislosti mezi nimi. Upozorňuje se též na aktuální judikaturu. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Odborný program semináře

 • Základní pojmy závazkového práva
  • Co je to závazek, dluh, pohledávka?
 • Postavení věřitele, který poskytuje finanční služby („půjčuje peníze“)
  • Co je to zápůjčka a jak se mění právní regulace úvěru?
  • Jaký je vztah občanského zákoníku k zákonu o spotřebitelských úvěrech?
  • Co obsahují nová právní pravidla o úrocích?
  • Jaká práva má věřitel, když je dlužník v prodlení?
 • Postavení věřitele vůči specifickým dlužníkům
  • Které dluhy patří do společného jmění manželů?
  • Jakou roli hraje okamžik vzniku pohledávky vůči jednomu z manželů?
  • Lze se „hojit“ na majetku ve společném jmění manželů, když dluh vznikl jen jednomu z manželů?
  • Hradí dědici všechny dluhy zůstavitele?
  • Co je to výhrada soupisu?
  • Co je konvokace věřitelů a odloučení pozůstalosti?
 • Změna v osobě věřitele a její vliv na různé instituty
  • K jakým změnám dochází při postoupení pohledávky?
  • Co se stane, když je porušen sjednaný zákaz postoupit pohledávku?
  • Jaký vliv má změna věřitele na dosavadní zajištění?
  • Lze postoupit celou smlouvu, a jaká z toho plynou rizika?
 • Věřitel a započtení
  • Jaké jsou rozdíly mezi splatností a splnitelností dluhu a jaký význam má toto pro započtení?
  • Rozšiřují se možnosti pro započtení pohledávek?
  • Lze započíst pohledávku neurčitou nebo nejistou?
 • Promlčení pohledávky
  • Jaké jsou zásadní změny v právní úpravě promlčení?
  • Jak dlouhá je promlčecí lhůta a od kdy začíná běžet?
  • Je věřitel lépe chráněn při smrti dlužníka krátce před uplynutím promlčecí lhůty?
 • Zajištění co nejlepší dobytnosti pohledávky věřitele
  • Jaké změny nastávají v právní úpravě zástavního práva?
  • Co je to maximální zástavní právo a kdy se využívá?
  • Kdy vzniká zástavní právo při zajištění budoucí pohledávky?
  • Jaká různá negativní ujednání jsou v zástavní smlouvě možná?
  • Jaké povinnosti tíží věřitele při výkonu zástavního práva?
  • Uplatní se nová regulace na staré zástavní smlouvy?
  • Lze nadále využívat zajišťovací převod práva?
  • Jaké změny se dotýkají ručení a finanční záruky?
 • Utvrzení věřitelových práv
  • K jakým změnám dochází v právní úpravě smluvní pokuty?
  • Lze smluvní pokutu sjednat v rámci každého závazku?
  • Mění se právní úprava uznání dluhu?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit