Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Právo stavby, věcná břemena a zástavní právo (podrobně a v souvislostech)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog a člen Legislativní rady vlády

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Odborný program

Komu je seminář určen?

Advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, členům statutárních orgánů obchodních korporací, živnostníkům, představitelům státních organizací, obcí a krajů, úředníkům, developerům a dalším zájemcům, kteří vlastní majetek, starají se o něj, případně různá věcná práva využívají ve svém podnikání.

Jak je výklad postaven?

Problematika věcných práv k věcem cizím je jednou z těch, která byla v předchozí právní úpravě velmi podceněna a která byla velmi široce budována judikaturou Nejvyššího soudu. Proto se výklad soustředí na podrobné představení celé regulace zejména práva stavby (včetně praktických souvislostí s katastrálním právem) a věcných břemen (služebností a reálných břemen) a vyložení koncepčních změn v zástavním právu. Upozorňuje se též na aktuální judikaturu. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Odborný program semináře

 • Právo stavby
  • Jak lze stavět na cizím pozemku? Co se stane, když si ke stavbě pronajmu pozemek?
  • K čemu lze využít právo stavby? Lze v rámci práva stavby stavět inženýrské sítě nebo místní komunikace?
  • Je nějaká souvislost mezi právem stavby a stavebním zákonem?
  • Může být právo stavby využito v bytovém spoluvlastnictví?
  • Co by se mělo ujednat ve smlouvě o zřízení práva stavby? Jak musí být vymezena stavba?
  • Jak konstruovat úplatu za právo stavby?
  • Když koupím právo stavby, jsem vázán smlouvou o zřízení práva stavby?
  • Jak zaniká právo stavby a jaké jsou důsledky pro třetí osoby?
  • Jak se právo stavby promítá v katastru nemovitostí?
 • Věcná břemena
  • Jak se liší služebnosti od reálných břemen a kde hledat jejich praktické využití v moderní společnosti?
  • Co je to vlastníkova služebnost?
  • Lze zřídit pozemkovou služebnost ve prospěch určité osoby?
  • Jaký je vztah věcných břemen dle energetického zákona k občanskému zákoníku?
  • Jak se věcná břemena promlčují?
  • Kdo nese náklady na služebnou věc?
  • Jak zanikají služebnosti v důsledku trvalé změny?
  • Lze využít reálné břemeno k zajištění dluhu?
  • Jak se změnila právní úprava nezbytné cesty?
 • Zástavní právo
  • K jakým základním změnám dochází v zástavním právu?
  • Jak se uplatňují přechodná pravidla na staré zástavní smlouvy?
  • Jaká negativní ujednání jsou připuštěna?
  • Je lepší vzít pohledávku do zástavy, anebo provést zajišťovací převod pohledávky?
  • Na co je třeba dát pozor při zástavě obchodního závodu? Jsou zastaveny jednotlivé složky obchodního závodu?
  • Musí se zástavní právo k nemovitosti jako části obchodního závodu zapsat do katastru nemovitostí?
  • Jaký nejvhodnější výkon zástavního práva zvolit?
  • Jaké povinnosti má zástavní věřitel při výkonu zástavního práva?

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit