Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Důsledky porušení smlouvy

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodce Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Seminář se velmi podrobně věnuje možným důsledkům porušení smlouvy v režimu (nového) občanského zákoníku, a to jak zákonným, tak smluvním (s využitím možných odchylek od zákona) včetně jejich vzájemných kombinací. Seminář poskytne doporučení oběma smluvním stranám (v pozici dlužníka i věřitele), jaké možnosti vyvstávají při porušení peněžitých i nepeněžitých závazků. Výklad bude bohatě doplněn o judikaturu českých soudů i Soudního dvora EU, praktické tipy a rady související s možnostmi smluvní modifikace důsledků porušení smlouvy. Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv (a řešením důsledků jejich porušení), a to jak právníkům, tak neprávníkům.

Z odborného programu semináře:

 • rozdílné důsledky porušení peněžitých / nepeněžitých závazků - typologie
 • důsledky prodlení dlužníka / věřitele
 • důsledky vadného splnění (odpovědnost za vady – proces uplatnění práv z vadného plnění, specifika u smlouvy o dílo i u smlouvy kupní)
 • aktivace smluvní pokuty – velmi podrobný výklad, (ne)určitost vymezení utvrzované povinnosti, způsoby stanovení její výše, (ne)přiměřenost výše, vazby k ostatním institutům (úrokům z prodlení, náhradě škody, závdavku, odstupnému), možnosti smluvní modifikace, pohled judikatury
 • úroky z prodlení – velmi podrobný výklad, předpoklady uplatnění, (ne)přiměřenost výše, vazby k ostatním sankčním institutům, rozdíly mezi § 1964 a 1972, pohled judikatury
 • „penále“, „sankce“ a jiné sankční mechanismy včetně aktuálního pojetí judikatury
 • specifika při využití závdavku (jeho vztah k ostatním sankčním institutům, problémové otázky nové právní úpravy apod.)
 • aktivace jiných smluvně předvídaných důsledků (výpověď, odstoupení, odstupné apod.)
 • možnosti smluvní modifikace důsledků porušení smlouvy (možné způsoby limitace náhrady škody, vyloučení odpovědnosti za vady, vyloučení úroků z prodlení?, vyloučení práva na odstoupení od smlouvy? apod.)
 • další důsledky porušení smlouvy a další související otázky
 • aktuální judikatura českých soudů, výkladové otazníky, zohlednění aktuální praxe i odborné literatury
 • diskuze

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit