Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Insolvenční řízení po novele účinné od 1. 7. 2017 ve světle aktuální judikatury, projednávaná novela insolvenčního zákona (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
01.11.2017
9.00 - cca 16.00
    —
17367

budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Jolana Maršíková

místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech. Publikuje na téma insolvenční právo.

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.

Podrobnosti...

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 110 Kč/osobu   (cena včetně 15% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Seminář je zaměřen na výklad obecné části insolvenčního zákona. Cílem je seznámit účastníky se zkušenostmi získanými při aplikaci insolvenčního zákona, jenž byl s účinností od 1. 7. 2017 novelizován zákonem č. 64/2017 Sb., zejména pak s aktuálními výkladovými problémy a s aktuální judikaturou. V obecné části insolvenčního zákona schválené změny spočívají zejména v posílení protišikanózních opatření při podávání věřitelských návrhů, v postavení insolvenčního správce a v mechanismu přezkoumávání přihlášených pohledávek.

Pokud bude schválena další novela insolvenčního zákona, jež je v současné době projednávána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jako tisk 1030, bude výklad doplněn i o změny provedené touto novelou.

Seminář je určen odborné právnické veřejnosti – zejména insolvenčním správcům, advokátům, podnikovým právníkům, daňovým poradcům, auditorům, pracovníkům státní správy a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Program:

  • Insolvenční návrh a jeho projednání, zejména s přihlédnutím k legislativním změnám
  • Protišikanozní opatření v případě věřitelského insolvenčního návrhu
  • Účinky zahájení insolvenčního řízení a účinky rozhodnutí o úpadku
  • Způsob uplatňování a uspokojování jednotlivých druhů pohledávek v insolvenčním řízení
  • Problematika zajištěných věřitelů
  • Příprava podkladů pro přezkumné jednání insolvenčním správcem, zejména s přihlédnutím k legislativním změnám
  • Incidenční spory z popření pohledávky
  • Střet exekučního a insolvenčního řízení
  • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Pozn.: Na tento seminář volně navazuje seminář „INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ PO NOVELE ÚČINNÉ OD 1. 7. 2017 VE SVĚTLE AKTUÁLNÍ JUDIKATURY A PROJEDNÁVANÁ NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA – MAJETKOVÁ PODSTATA A ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU“, který se koná ve středu 6. prosince 2017.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit