Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Stanovy akciové společnosti

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
14.11.2017
9.00 - cca 16.30
    —
17348

budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 110 Kč/osobu   (cena včetně 15% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Stanovy jako zakladatelské právní jednání vymezující nejen vnitřní strukturu společnosti, ale taktéž vzájemné vztahy mezi společností, jejími akcionáři a členy jejích orgánů. Dobře sepsané stanovy dokážou předejít mnoha problémům a sporům, které jinak uvnitř společnosti mohou vznikat. Naopak nejasnosti nebo neurčitosti ve stanovách mohou mít za následek jejich zdánlivost. Sepisování či změny stanov však komplikují jak výkladové nejasnosti právní úpravy, tak i skutečnost, že úprava stanov je „rozeseta“ do mnoha ustanovení (nejen) zákona o obchodních korporacích. Obtížné bývá i posouzení, zda se lze ve stanovách v konkrétních otázkách odchýlit od zákonné úpravy či nikoliv (tedy zda je úprava kogentní či dispozitivní).

Cílem semináře je „pohlédnout“ na akciovou společnost „očima“ stanov, rozebrat jejich povinné i možné (doporučené) náležitosti, vyložit, co a jak do stanov napsat a nabídnout řešení těch otázek, jejichž dosavadní výklad zůstává sporný.

Seminář je určen jak pro management akciových společností a jejich akcionáře, tak pro odbornou veřejnost z oblasti podnikové právní praxe, notáře, advokáty, soudce, vyšší soudní úředníky, ale i pro daňové poradce nebo auditory, kteří se touto problematikou zabývají.

Lektor se zaměří zejména na následující otázky:

 • Přijetí stanov zakladateli
 • Forma stanov a důsledky jejího nedodržení
 • Jak lze stanovy měnit
  • dohoda všech akcionářů
  • usnesení valné hromady (předpoklady, hlasovací většina, formální a obsahové náležitosti pozvánky na valnou hromadu i usnesení valné hromady, účinnost změny stanov)
 • Povinné obsahové náležitosti stanov a důsledky jejich rozporu se zákonem nebo chybějících údajů
 • Dobrovolné náležitostí stanov a důsledky jejich rozporu se zákonem
 • Co lze a nelze upravovat stanovami
 • Povinné (minimální) náležitosti stanov
  • podle občanského zákoníku
  • podle zákona o obchodních korporacích
 • Ostatní náležitosti stanov (aneb na co při jejich sepisování či změně myslet)
  • při volbě systému vnitřní struktury
  • ve vztahu k voleným orgánům společnosti a jejich členům (působnost, vznik a zánik funkce, dobrovolné orgány, problematika výboru pro audit)
  • ve vztahu k valné hromadě (zejména svolávání, účast, hlasování, působnost)
  • jak upravit způsob zastupování členy statutárního orgánu
  • jak upravit práva a povinnosti akcionářů
   – právo na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích
   – právo podávat návrhy a protinávrhy
   – právo na vysvětlení
   – povinnost splatit emisní kurs
   – práva kvalifikovaných akcionářů
  • náležitosti týkající se akcií
  • problematika nových druhů akcií a možné limity pro práva, které lze s druhy akcií spojit
  • jak upravit zvyšování a snižování základního kapitálu akciové společnosti

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit