Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Jana Brantová

vedoucí oddělení veřejných knih a informací z Katastru nemovitostí, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

Odborný program

Nabízíme Vám seminář k pozemkovým (a dalším veřejným) knihám, který Vás podrobně provede složitostmi a  pravidly evidence vlastnických vztahů a všech dalších práv k nemovitostem od r. 1871 až do současnosti. Získáte cenné rady jak postupovat při hledání historického majetku obcí, církve, státu i  své rodiny. Seminář je obohacený o rady při vyhledávání neznámých vlastníků v seznamu UZSVM a zároveň Vás bude informovat o problematice nových zápisů do Katastru nemovitostí, vysvětlí znovu zavedené pojmy např. výměnek, pacht, fidejkomisární substituce, svěřenský fond, zákaz zcizení a zatížení, přídatné spoluvlastnictví apod. a přinese Vám další cenné poznatky.

Seminář je určen zejména zaměstnancům krajských, městských a obecních úřadů, zaměstnancům pozemkových úřadů a pozemkových fondů, realitních kanceláří, advokátům a notářům, zaměstnancům v bankovním sektoru, zaměstnancům Lesů ČR, pracovníkům církevních řádů a dalším zájemcům o právní vztahy k nemovitostem.

Odborný program semináře:

 • Zemské desky:
  • Historie a vývoj
  • Ukázky zápisů
 • Železniční knihy:
  • Význam a rozdělení
  • Ukázky zápisů
 • Horní a vodní knihy:
  • Ukázky jednotlivých vložek
 • Pozemkové knihy:
  • Jejich vznik a současný význam
  • Evidence předcházející pozemkovým knihám
  • Struktura zápisů do pozemkových knih
  • Orientace v knihovní vložce
  • Analogie LV ke knihovní vložce
  • Seznamy k pozemkovým knihám
  • Soudní mapy, sbírka listin
  • Přídělové řízení v I. a II. pozemkové reformě
 • Zákony k pozemkovým knihám
  • Seznam nejčastěji se vyskytujících zákonů v pozemkových knihách
 • Obecní majetek
  • Historie – první zápisy
 • Církevní majetek
  • Historie – první zápisy
 • Seznamy nedostatečně identifikovaných vlastníků na UZSVM
  • Postup při vyhledávání opomenutých pozemků na internetu
  • Co musíte znát, než se vydáte na Katastr
  • Neznámí vlastníci
  • Dědická řízení ohledně nově najevo vyšlého majetku
 • Sestavování rodokmenů
  • Co najdeme o předcích v pozemkových knihách
  • Kopie starých smluv
  • Kde jsou uložené staré matriky
  • Nutná znalost kurentu a švabachu
 • Evidence nemovitostí 1964-92
  • Zakládání KZEN, vedení EN
  • Příklady LV, pol.v.z.
 • Smlouvy z let 1951-1992 – jejich náležitosti a podmínky platnosti
 • Zápisy v KN dle katastrálního zákona č. 256/2013, vklady a záznamy – jejich analogie v pozemkových knihách
 • Příklady a ukázky:
  • právo stavby
  • výměnek, užívání a požívání
  • přídatné spoluvlastnictví
  • svěřenské fondy
  • výhrada vlastnického práva a výhrada zpětné koupě
  • zákaz zcizení a zatížení
  • nájem a pacht
  • vzdání se práva na náhradu škody
  • svěřenské nástupnictví (fidejkomisární substituce)
  • ujednání o pořadí zástavních práv
 • Historický vývoj Prahy a její rozšiřování

Účastníci mají možnost předem zaslat elektronickou poštou na adresu pořadatele info@bovapolygon.cz do 17. října 2017 své dotazy k uvedeným bodům programu.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit