Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Vazby zákona o DPH na účetnictví

Daně, účetnictví (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Odborný program

Výklad bude věnován návaznostem některých ustanovení zákona o DPH v platném znění na účetnictví plátců DPH. Praktické dopady budou vysvětlovány využitím příkladů, včetně jejich promítnutí do účetnictví. Dostatečný časový prostor bude vyhrazen na dotazy účastníků semináře.

Výklad bude zaměřen zejména na tyto oblasti:

 • vymezení základních pojmů v zákoně o DPH v návaznosti na účetnictví (např. obchodní majetek, dlouhodobý majetek, dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, obrat),
 • zdaňovaní dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností ve vazbě na jeho uvedení do užívání a dopady na účetnictví,
 • pravidla pro fakturaci a vystavování daňových dokladů a vazby na účetnictví,
 • opravu základu daně a výše daně, včetně skont a bonusů,
 • pravidla pro opravu výše daně v jiných případech,
 • opravu výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení,
 • pravidla pro uplatňování odpočtu daně z časového hlediska a jeho prokazování daňovými doklady, včetně změn v roce 2017,
 • pravidla pro uplatňování odpočtu daně v částečné výši, a to zejména u dlouhodobého majetku (např. u osobních automobilů využívaných pro služební i osobní potřebu),
 • pravidla pro vyrovnání a úpravu odpočtu daně, včetně postupu při zničení, ztrátě či odcizení majetku,
 • zvláštní režim přenesení daňové povinnosti, včetně změn v roce 2017 a jeho promítnutí do účetnictví, přiznání k DPH a kontrolního hlášení,
 • vedení evidence pro účely DPH,
 • přiznání k DPH a kontrolní hlášení v roce 2017
 • ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň a zvláštní způsob zajištění daně, včetně změn v roce 2017.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit