Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2018

Daně, účetnictví (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
29.11.2017
9.00 - cca 15.00
    —
17282

budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

14.12.2017
9.00 - cca 15.00
    —
17283

budova ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Růžena Klímová

metodik zdravotního pojištění, nemocenského pojištění, zkušená lektorka mzdového účetnictví a personalistiky

Cena

Vložné: 2390 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2018 (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti).

Obsah semináře:

Změny v pracovněprávní oblasti

 • Změny v zákoníku práce a jejich dopad do mzdové účtárny
  • druhy dovolené
  • určování nároku dovolené v hodinách
  • krácení dovolené
  • doba, která se posuzuje jako doba odpracovaná pro nárok na dovolenou
  • čerpání dovolené
  • nevyčerpaná dovolená
  • průměrný výdělek u pracovního poměru
  • průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • práce přesčas a náhradní volno – podstatné změny pro podnikatelskou sféru
  • měsíční mzda a svátek připadající na obvyklý pracovní den - podstatné změny pro podnikatelskou sféru
  • vrcholový řídící zaměstnanec
  • předávání výplatního lístku i elektronicky
  • zápočtový list u DPP – podstatné změny
  • povinnosti u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr obdobné jako u pracovního poměru (poskytování příplatkových titulů, přestávky na oddych, určování „směny“, přestávky mezi „směnami“, týdenní volno)
  • další podstatné změny v pracovním právu
 • Výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2018
  • vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění atd.

Očekávané změny v dani z příjmů fyzických osob

 • Zvýšení daňového zvýhodnění a další navrhované změny v ZDP

Účinné změny od 1. 1. 2018
• uplatnění srážkové daně u příjmů podle § 6 ZDP do výše 2 500 Kč bez Prohlášení
• školkovné a povinné náležitosti dokladu o výši částky za umístění dítěte v předškolním zařízení: u mateřských škol dle zákona č. 561/2004 Sb., u dětských skupin, u ostatních subjektů poskytujících tuto péči na základě živnostenského listu
• elektronické prohlášení poplatníka – platné již v průběhu roku 2017

Změny v nemocenském pojištění
• nové redukční hranice pro rok 2018
• otcovská poporodní péče – nová dávka nemocenského pojištění
• podmínky nároku na tuto dávku, výše dávky
• ošetřovné
• nemocenské u dobrovolných hasičů

Změny ve zdravotním pojištění
• zvýšení plateb za pojištěnce státu – odpočet u poživatelů ID v rámci „chráněných dílen“ od 1. 1. 2018 se snižuje vyměřovací základ o 7 177 Kč ( v r. 2017 o 6 814 Kč)
• platba státu za státní pojištěnce v r. 2018…. 969 Kč (v r. 2017 … 920 Kč)
• minimální vyměřovací základ
• odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu

Změny v sociálním zabezpečení
• maximální vyměřovací základ
• odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ, dobrovolné důchodové pojištění
• parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné, atd.
• diferenciace sazeb pojistného u pojištěnců s dětmi
– pojištěnec nepečující o dítě a pečující o 1 dítě …6,5% z VZ
– pojištěnec pečující o 2 děti …5% z VZ
– pojištěnec pečující o 3 děti ….2,5% z VZ
– pojištěnec pečující o  4 více dětí ….pojistné neplatí

Příprava na budoucí povolání na střední a vysoké škole
• studium jazykových kurzů a akreditace jazykových škol
• nostrifikace zahraniční školy působící v ČR (francouzské lyceum, německá škola, atd.)

Zákon o zaměstnanosti a změny od 1. 4. 2017 dané zákonem č. 93/2017

Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2018
• změny v provádění srážek na základě dohody o srážce ze mzdy od 28. 2. 2017
• provádění srážek ze mzdy – nezabavitelná částka pro rok 2018
• pojem čistá mzda
• postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele
• posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
• oprávněnost osob podávajících návrh na zahájení IŘ – změna insolvenčního zákona

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
• elektronická evidence o náhradním plnění vedená MPSV od 1. 1. 2018
• plnění 4% podílu ZPS, započítávání osob zdravotně znevýhodněných,

Zákonné pojištění zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání

Další změny od roku 2018 k datu konání semináře

Dotazy a diskuse

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit