Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2018

Daně, účetnictví (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Růžena Klímová

metodik zdravotního pojištění, nemocenského pojištění, zkušená lektorka mzdového účetnictví a personalistiky

Odborný program

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2018 (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti).

Obsah semináře:

 • Změny v pracovněprávní oblasti
  • vzhledem k odložení sněmovního tisku 903 nebude realizovaná rozsáhlá novela zákoníku práce
  • změna zákoníku práce - zákon č. 206/2017 Sb. – nové ustanovení § 307b, zákaz diskriminace, odborová činnost a další změny.
 • Výše minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2018
  • vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění atd.
 • Změny v dani z příjmů fyzických osob
 • Změny obsažené v zákoně č. 170/2017 Sb. (sněmovní tisk 873), a v dalších zákonech
  • zvýšení daňového zvýhodnění za první, druhé, třetí a další dítě
  • nové hodnoty darů – odběr krve a krvetvorných buněk, darování orgánu – již při RZ za rok 2017
  • uplatnění srážkové daně u příjmů podle § 6 ZDP do výše 2 500 Kč bez Prohlášení s výjimkou DPP a odměny nerezidenta, člena OPO
  • školkovné a povinné náležitosti dokladu o výši částky za umístění dítěte v předškolním zařízení: u mateřských škol dle zákona č. 561/2004 Sb., u dětských skupin, u ostatních subjektů poskytujících tuto péči na základě živnostenského listu
  • elektronické prohlášení poplatníka
  • analogová forma prohlášení – možno používat i vzor č. 24 a 25 nebo nové prohlášení na jedno zdaňovací období
 • Změny v nemocenském pojištění
  • nové redukční hranice pro rok 2018
  • otcovská poporodní péče – nová dávka nemocenského pojištění
  • podmínky nároku na tuto dávku, výše dávky
  • ošetřovné a společná domácnost
  • nemocenské u dobrovolných členů záchranného systému
  • zvýšené sazby u nemocenského od 1. 1. 2018
  • podstatné změny v rozhodných obdobích pro dávky nemocenského pojištění od 1. 2. 2018
  • Dlouhodobé ošetřovatelské volno – od 1. 6. 2018
 • Změny ve zdravotním pojištění
  • zvýšení plateb za pojištěnce státu – odpočet u poživatelů ID v rámci „chráněných dílen“ od 1. 1. 2018 se snižuje vyměřovací základ o 7 177 Kč (v r. 2017 o 6 814 Kč)
  • platba státu za státní pojištěnce v r. 2018…. 969 Kč (v r. 2017 … 920 Kč)
  • minimální vyměřovací základ
  • odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu
 • Změny v sociálním zabezpečení
  • maximální vyměřovací základ
  • odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ, dobrovolné důchodové pojištění
  • parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné, atd.
 • Zákon o zaměstnanosti
 • Elektronická evidence o náhradním plnění – povinnosti „chráněných dílen“ od 1. 10. 2017
 • Omezení náhradního plnění od roku 2018 – snížení na 28 násobek (dosud 36 násobek)
 • Změny od 1. 4. 2017 dané zákonem č. 93/2017 Sb.
 • Povinnosti při zaměstnávání občanů EU
 • Změny v zaměstnávání cizinců – od 15. 8. 2017
  • karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance
  • modrá karta
  • zaměstnanecká karta – jen duální charakter
  • vízum nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání
 • Změny v oblasti pracovnělékařských prohlídek
  • zákon č. 202/2017 – účinnost od 1. 11. 2017
  • žádost o pracovnělékařskou prohlídku,
  • úhrada prohlídky, atd.
 • Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2018
  • změny v provádění srážek na základě dohody o srážce ze mzdy od 28. 2. 2017 (zákon č. 460/2016 Sb.)
  • provádění srážek ze mzdy – nezabavitelná částka pro rok 2018
  • pojem čistá mzda
  • postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatele
  • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
  • oprávněnost osob podávajících návrh na zahájení IŘ – změna insolvenčního zákona
 • Zákonné pojištění zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání a ohlašovací povinnosti
 • Další změny od roku 2018 k datu konání semináře
 • Dotazy a diskuse

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit