Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Dlouhodobý majetek a odpisy v účetnictví vybraných účetních jednotek - některé širší účetní souvislosti

Daně, účetnictví - nezisková sféra (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

spoluautor účetní legislativy, odborný asistent na Katedře finančního účetnictví a auditingu na Vysoké škole ekonomické v Praze

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Odborný program

Seminář je určen účetním a majetkovým pracovníkům vybraných účetních jednotek - to je zejména územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a organizačních složek státu, dále auditorům, interním auditorům, kontrolorům, ekonomům, účetním poradcům, metodikům, rozpočtovým pracovníkům a dalším odborníkům, kteří vytvářejí a pracují s informacemi v účetnictví vybraných účetních jednotek, především v oblasti dlouhodobého majetku a odpisování.

Jedná se o prakticky orientovaný seminář s dostatečným časovým prostorem pro vyzkoušení i složitějších pravidel vyplývajících z aktuální účetní legislativy, především v oblasti dlouhodobého majetku, a to na modelových příkladech.

Obsah semináře:

 • Některá základní teoretická účetní východiska aplikovaná v oblasti DM
 • Připomenutí a zopakování obecných pravidel relevantních pro oblast DM a jeho odpisování:
  • Zákon o účetnictví, v aktuálním znění,
  • Vyhláška č. 410/2009 Sb., v aktuálním znění,
 • ČÚS 708 – Odpisování DM
  • Práce s odpisovým plánem
  • Způsoby odpisování
 • ČÚS 710 – Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek
  • Pořízení DM
  • Technické zhodnocení DM
  • Vyřazení DM
  • méně časté nebo komplikovanější případy
 • ČÚS 709 – Vlastní zdroje
  • Bezúplatné převody DM
  • Transfery na pořízení DM a jejich časové rozlišování
 • Dotazy & diskuse

Pro větší pohodlí se účastníkům doporučuje vlastní kalkulačka.

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit