Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Výkonný a pohodový tým

Měkké a další dovednosti (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Jan Stejskal

Jednatel Belbin CS s.r.o., je členem britské asociace trenérů CIPD /www.cipd.co.uk/ a manažerským konzultantem v oblasti prodeje, výroby a služeb jak v České republice, tak v zahraničí. Je specialistou na rozvoj lidského kapitálu, zvyšování produktivity práce, týmové práce a účinnosti procesů. Je mezinárodně akreditovaným garantem expertního systému Belbin® pro budování a rozvoj týmů.

Odborný program

Účel kurzu a přínosy pro vás:

Získat nadhled při spolupráci s druhými lidmi, poučit se z chyb hledačů slepých uliček a pobavit se.

Vaším hlavním přínosem bude poznat a umět uplatnit klíčové světové standardy v budování a ladění dobrého týmu, který je cílevědomý, kreativní, výkonný a slušný.

Lidé jsou angažovanější a výkonnější, když uplatňují své klíčové silné stránky. Expertní systém Belbin® jim v tom pomáhá. Umožňuje týmům a organizacím dát dohromady ty správné lidi, aby vytvořili vysoce výkonné týmy.

Na kurzu získáte praktické vědomosti, jak postupovat v různých situacích, do nichž se skupina nebo tým lidí může dostat, a to formou řešení reálných případových studií.

Přínosy pro vaši organizaci:

 • Vyvážené týmy postavené na skutečných příspěvcích svých členů a ne pouze na pracovních funkcích.
 • Uvědomělí jedinci, kteří dovedou přizpůsobit své chování dané situaci a potřebám byznysu.
 • Správní lidé plnící správné úkoly vedoucí k výkonnějším týmům.
 • Komunikace užívající běžný jazyk k prodiskutování týmových záležitostí.
 • Kvalitní rozhodování založené spíše na faktech než na pocitech nebo tušení.
 • Sebejistota při rozhodování o lidech.
 • Vhled do silných a slabých stránek chování, které se běžně nemusí projevovat.

Příklady řešených situací:

 • Výběr lidí pro vytvoření vysoce výkonných týmů.
 • Rozhodování o lidech, kteří mají být přijati nebo povýšeni.
 • Vyřešení napětí a konfliktů na pracovišti.
 • Pomoc manažerům při přidělování správné práce těm správným lidem a zvyšování jejich motivace a výkonu.
 • Poskytování potřebných informací jedincům, kteří musí učinit další krok ve své kariéře.

Bonus kurzu:

Obdržíte kompletní sadu individuálních poradenských zpráv a praktické nástroje pro práci s týmem ve svém profesionálním i soukromém životě.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit