Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Novinky v daňovém řádu 2017 a nejaktuálnější problémy při správě daní

Daně, účetnictví (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Pavel Petrovic

působí jako vedoucí oddělení daňového procesu na Finančním úřadě pro hl. m. Prahu, pravidelně publikuje v e-Bulletinu Komory daňových poradců ČR, je členem Jednoty českých právníků, získal ocenění v soutěži Daňař & daňová firma roku, a to Daňová hvězda roku 2015 v kategorii správa daní a byl zvolen do Daňové kanceláře snů roku 2015.

Odborný program

Cílem tohoto semináře je seznámení účastníků s novinkami v dotčených právních předpisech a informování o nejaktuálnějších problémech a trendech, které souvisejí se správou daní, kde daňové subjekty a jejich zástupci dělají nejčastěji chyby a jak těmto pochybením případně předejít.

Při výkladu bude postupováno podle prezentace, která bude posluchačům promítána přes dataprojektor s tím, že cílem tohoto semináře není pouze seznámení posluchačů s touto problematikou v rovině teoreticko-právní, ale i představení na praktických příkladech.

Odborný program:

Seminář bude zaměřen především na novinky ve správě daní, nejaktuálnější problémy v registračním, nalézacím i vymáhacím řízení. Účastníci semináře budou také informováni o novinkách v daňovém řádu, jež jsou součástí tzv. daňového balíčku 2017. Dále pak budou seznámeni i se souvisejícími novelami hmotněprávních daňových předpisů, jejichž přesah je významný pro správu daní.

Výklad bude zaměřen zejména na:

  • novelu zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, seznámení s dílčími změnami a jejich dopad do aplikační praxe;
  • novinky ve vybraných hmotněprávních předpisech (např. v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dalších) mající vliv na správu daní;
  • nejaktuálnější problémy související s registračním, nalézacím i vymáhacím řízení, a to nejen z pohledu správce daně, ale i daňových subjektů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit