Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novelizaci v roce 2015 a 2017

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Petr Slezák

zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA Ministerstva životního prostředí

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Odborný program

Významná novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (ZPV), a dalších souvisejících zákonů nabyla účinnosti 1. dubna 2015, a to jako zákon č. 39/2015 Sb. Tato novela zavedla do jednotlivých postupů EIA novinky, které mají dopad nejen na povinnosti příslušných úřadů EIA a oznamovatelů záměrů, ale i na povinnosti úřadů zajišťujících vedení navazujících řízení a na možnosti veřejnosti se těchto řízení účastnit.

Další zásadní novelou je tzv. transpoziční novela zákona č. 100/2001 Sb. Novela vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 326/2017 Sb. a je účinná od 1. 11. 2017. Cílem transpoziční novely je plně implementovat nové požadavky revidované evropské směrnice EIA a dále zjednodušit zákon č. 100/2001 Sb.

Cílem semináře je seznámit účastníky s postupy podle zákona č. 100/2001 Sb. v oblasti posuzování vlivů záměrů na životní prostředí s důrazem na novinky zavedené novelami z roku 2015 a 2017, a s dalšími souvislostmi. Výklad se dotkne i změn v procesu EIA v souvislosti s novelizací stavebního zákona, která bude účinná od 1. 1. 2018.

Seminář je určen zejména pracovníkům příslušných úřadů EIA, investorům, pracovníkům úřadů, které vedou navazující řízení, dotčeným orgánům a inženýrským organizacím a autorizovaným osobám v oblasti EIA.

Odborný program semináře:

 • Důvody změn v oblasti EIA v roce 2015 a 2017
 • Problematika EIA s důrazem na změny zavedené v roce 2015 a 2017:
  • základní pojmy
  • příslušné úřady
  • předmět posuzování
  • oznámení záměru
  • zjišťovací řízení
  • závěr zjišťovacího řízení
  • dokumentace EIA
  • posudek EIA
  • veřejné projednání
  • závazné stanovisko EIA
  • navazující řízení
  • závazné stanovisko k ověření změn záměru
  • závazné stanovisko k ověření souladu obsahu stanoviska EIA s aktuálními právními předpisy
  • specifika mezistátního posuzování
  • změny souvisejících zákonů
  • a další
 • Další již schválené změny v oblasti EIA a povolování záměrů s vazbou na novelizaci stavebního zákona
 • Dotazy

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit