Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nadace, nadační fondy (a fondy svěřenské), spolky a ústavy soukromého práva
První změny v právní úpravě, zkušenosti, interpretační problémy a soudní rozhodnutí

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

Právnická fakulta Masarykovy university, členka Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, byla členkou expertní skupiny pro nový občanský zákoník

Odborný program

Rekodifikace soukromého práva se podstatným způsobem dotýká i oblasti tzv. „neziskové“ sféry. V prvních letech účinnosti občanského zákoníku se novinky a změny, které přinesla, pozvolna projevují i v aplikační praxi. Objevují se první interpretační otázky a problémy, jakož i první soudní rozhodnutí (vč. rozhodnutí vrchních soudů i soudu nejvyššího).

 • Kam se posunulo české nadační právo po rekodifikaci soukromého práva? Fundace jako forma správy majetku?
 • V čem se funkčně podobá/odlišuje nadační fond od fondu svěřenského a fondu přidruženého?
 • Co změnila „první“ novela občanského zákoníku č. 460/2016 Sb.? Co nového v zákoně č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob?
 • Jaké je postavení zakladatele fundace/svěřenského fondu/ústavu?
 • Jak je nastaven právní rámec pro ústav soukromého práva a pro jaké účely jej lze využít?
 • Co napsat nebo naopak nepsat do stanov spolku? Jak stanovy interpretovat?
 • Jaký je právní režim pobočných spolků?
 • Co je a co není v rámci činnosti neziskových organizací podnikáním?
 • Zákon o statusu veřejné prospěšnosti? Pokud ano, v jaké podobě?

A o tom všem je nabízený seminář.

Program:

 • Základní právní rámec pro neziskové organizace
 • Nové spolkové právo
 • Nové nadační právo (funkcionální pohled na fundace jako formy správy majetku a jejich podobnosti/rozhraničení od fondů svěřenských)
 • Ústavy soukromého práva
 • Obecně prospěšné společnosti po 1. 1. 2014
 • Související přechodná ustanovení a jejich aplikace
 • Rejstříkové souvislosti (vč. reflexe novely občanského zákoníku č. 460/2016 Sb.)
 • Status veřejné prospěšnosti – aktuální stav legislativních prací
 • Aktuální související judikatura

A také:

 • Svoboda zakládání spolků, fundací, ústavů, jako základní koncepční přístup
 • Zakladatelská právní jednání a jejich obsah – nutné, vhodné změny, výkladová pravidla
 • Související přechodná ustanovení a jejich aplikace
 • Účel spolků, fundací, ústavů
 • Podnikání právnických osob založených za jiným účelem než podnikáním
 • Péče řádného hospodáře osob založených za jiným účelem než podnikáním

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit