Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Daň z příjmů právnických osob pro daňové a účetní specialisty

Daně, účetnictví (dvoudenní seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Ivana Pilařová

auditorka, daňová poradkyně, zkušební komisař KDP

Odborný program

Na dvoudenním semináři se budeme věnovat dani z příjmů právnických osob – výkladu i souvisejícím příkladům.

Podrobně rozebereme následující oblasti:

 • Terminologie daně z příjmů ve vazbě na soukromé právo.
 • Poplatníci DPPO
  • veřejně prospěšní poplatníci a stanovení jejich základu daně,
  • SVJ a jeho postavení v DPPO,
  • svěřenské fondy a rodinné fundace ve vztahu k jejich zdaňování.
 • Vazba účetního a zdaňovacího období ve vztahu k základu daně.
 • Transformace účetního výsledku hospodaření na základ daně tak, jak je realizován v daňovém přiznání. V této souvislosti se zaměříme na:
  • zaúčtované daňově neúčinné náklady,
  • položky zvyšující mimoúčetně základ daně,
  • zaúčtované nezdanitelné výnosy včetně důvodů jejich nezahrnutí do základu daně,
  • položky snižující mimoúčetně základ daně.
 • Vzájemná vazba § 24 a § 25, základní zásady daňové účinnosti nákladů.
 • Podrobný rozbor a výklad jednotlivých daňově účinných výdajů podle § 24, a to i na příkladech a v souvislostech s Pokynem D – 22, ve vazbě na účetnictví.
 • Podrobný rozbor a výklad jednotlivých daňově neúčinných výdajů podle § 25, a to i na příkladech a v souvislostech s Pokynem D – 22, ve vazbě na účetnictví.
 • Aktuální novelizované a složité otázky daňových odpisů dlouhodobého majetku.
 • Otázky přijetí a vyplácení podílů na zisku a jejich daňové posouzení, daňové dopady příplatku mimo základní kapitál, daňové dopady vrácení ážia.
 • Odčitatelné položky od základu daně a to ve vazbě na veřejně prospěšné poplatníky, přičemž bude položen důraz na odpočet daňové ztráty a souvislost s § 38na ZDP a to v souvislostech s Pokynem D – 22.
 • Podrobný rozbor otázek tvorby zákonných opravných položek a rezerv podle zákona o rezervách a jejich návaznost na odpisy pohledávek.

Obsahem přednášky nebudou daňové souvislosti přeměn společností a mezinárodního zdanění.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit