Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Účetnictví a daň z příjmů včetně novinek pro rok 2017 a od roku 2018 pro nestátní neziskové organizace

Daně, účetnictví - nezisková sféra (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Simona Pacáková

Auditor, daňový poradce a soudní znalec v oboru ekonomika, je dlouholetým lektorem profesního vzdělávání v oblasti účetnictví a daní.

Odborný program

Seminář se bude věnovat aktuálním účetním a daňovým otázkám (včetně novinek) spolků (bývalá občanská sdružení), svazů, zájmových sdružení právnických osob, nadací a nadačních fondů, obecně prospěšných společností, ústavů, církevních organizací a jiných typů sdružení, ale i dalších nestátních organizací, které nebyly zřízeny za účelem podnikání.

Seminář je určen účetním a dalším ekonomickým pracovníkům v neziskových organizacích, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., účetním firmám a účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům a auditorům.

Program semináře:

 • Daň z příjmů právnických osob
  • Veřejně prospěšný poplatník
  • Široký a úzký základ daně
  • Podnikání neziskových organizací
  • Vliv zdrojů financování na daňovou uznatelnost nákladů
  • Přijaté dotace z pohledu daně z příjmů
  • Výdaje hrazené z fondů
  • Snížení základu daně podle § 20 odst. 7 a následné využití získané daňové úspory
  • Novinky v dani z příjmů pro rok 2017 a 2018
  • Vzor sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • Účetnictví podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
  • Přizpůsobení účetnictví pro účely přípravy podkladů pro daň z příjmů
  • Problematika kategorizace účetních jednotek
  • Vliv kategorizace na rozsah vedení účetnictví
  • Formy účetních výkladů podle kategorií účetních jednotek
  • Zveřejňování účetních závěrek ve sbírce listin podle kategorií
  • Povinnost auditu účetní závěrky
  • Vybrané účetní metody (dotace, kurzové rozdíly, přijaté a poskytnuté dary
 • Odpovědi na dotazy účastníků

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit