Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2017 a případné změny od roku 2018

Daně, účetnictví (dvoudenní seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Na tomto dvoudenním semináři bude podrobný výklad zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře a metodických informací a výkladů vydaných Ministerstvem financí a případné změny pro rok 2018. Praktické aplikace budou vysvětlovány s použitím příkladů, judikátů Evropského soudního dvora i praktických zkušeností lektora s uplatňováním DPH. Dostatečný prostor bude vyhrazen na diskusi a dotazy účastníků ke konkrétním aplikačním problémům.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2017 a 2018,
 • vymezení místa plnění při dodání zboží, pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží,
 • vymezení místa plnění při poskytování služeb v roce 2017,
 • zvláštní režim jednoho správního místa u vybraných digitálních služeb,
 • novelizovaná pravidla pro vznik povinnosti přiznat daň a přiznat plnění,
 • vystavování daňových dokladů a vazby na zpracování kontrolního hlášení a elektronickou evidenci tržeb,
 • stanovení základu daně, opravu základu daně a výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů a změny v této oblasti,
 • sazby daně v roce 2017,
 • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně změny v roce 2017,
 • aktuální problémy při uplatňování osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí,
 • uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU a dílčí změny v této oblasti, včetně specifických postupů u přemístění zboží, call-off skladů, třístranného obchodu, zasílání zboží a nových dopravních prostředků,
 • pravidla uplatňování DPH u služeb mezi plátci z různých členských zemí se zaměřením na změny a praktické problémy,
 • přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně změn provedených ve vazbě na celní zákon,
 • vývoz zboží a praktické postupy při vykazování osvobození od daně při vývozu zboží v daňovém přiznání, včetně změn v roce 2017,
 • praktické postupy při uplatňování nároku na odpočet daně, včetně změn provedených v roce 2017,
 • vyrovnání a úprava odpočtu při zničení, ztrátě či odcizení majetku,
 • zvláštní režimy, se zaměřením na cestovní službu a prodej použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností,
 • trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění a jeho rozšíření v roce 2017,
 • správu DPH v tuzemsku a změny v roce 2017 (vymezení nespolehlivé osoby, rozšíření ručení příjemce zdanitelného plnění),
 • podávání kontrolních hlášení v roce 2017 a výhled na rok 2018.

Účastníci semináře obdrží podkladové materiály zahrnující aktuální právní předpisy a metodické pomůcky a prezentaci k semináři v tištěné formě, podle které bude prováděn výklad a vysvětlovány praktické aplikace zákona o DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit